Fysioterapeut

Sedan den 1 januari 2014 byter sjukgymnasterna yrkestitel till fysioterapeut. Fysioterapeut är därefter skyddad yrkestitel för sjukgymnaster.

En fysioterapeut/sjukgymnast arbetar med sambandet mellan fysisk funktion, rörelse och hälsa och kan genom sin kunskap:

  • Hjälpa människor att främja hälsa
  • Förebygga sjukdom och skada
  • Hjälpa människor återfå funktion efter skada och behålla bästa möjliga rörelseförmåga

Min sjukgymnastexamen är kompletterad med akupunktur, McKenzie, kognitivt förhållningssätt vid stress och behandling av Tinnitusbesvär.