Fysioterapeut

Sedan den 1 januari 2014 byter sjukgymnasterna yrkestitel till fysioterapeut. Fysioterapeut är därefter skyddad yrkestitel för sjukgymnaster.

En fysioterapeut/sjukgymnast arbetar med sambandet mellan fysisk funktion, rörelse och hälsa och kan genom sin kunskap:

  • Hjälpa människor att främja hälsa
  • Förebygga sjukdom och skada
  • Hjälpa människor återfå funktion efter skada och behålla bästa möjliga rörelseförmåga

Min sjukgymnastexamen är kompletterad med en examen inom McKenzie metoden (MDT), akupunktur vid både smärta och psykisk ohälsa och sömnstörningar, Mindfulness, MediYoga, Yrsel och balansrubbningar och kognitivt förhållningssätt vid stress och behandling av Tinnitusbesvär.