Behandling nacke käkar

Vid tinnitus är det vanligt med ökade spänningar i nacke och käkar. Jag arbetar med att göra en funktionsbedömning av din nacke och käkar och behandlar vid behov med rörelseträning, käkprogram massage, töjningar och akupunktur för minskade spänningar, vilket ofta kan minska dina tinnitusbesvär.