Tillämpad avspänning

Tinnitus försämras ofta vid stress och ökade spänningar. Grunden i KBT vid tinnitus är därför att lära patienten avspänning som kan tillämpas i vardagen. Övningarna sker via träning med mig som sjukgymnast och som hemträning, och lärs ut  i 4 steg, som succesivt ökar till hantering av stess i svårare situationer. Genom att lära dig dessa tekniker kan du nästan alltid minska dina besvär. Jag erbjuder också andra avspänningstekniker som progressiv avspänning och mediyoga.