McKenzie

Mckenzie en behandlingsmetod med mycket hög evidens

McKenzie är en vidareutbildning för fysioterapeuter, en bedömning- och behandlingsmetod vid smärta i rygg, nacke och extremitetsleder, och ibland med utstrålande besvär i arm och ben. Genom enkla repetitiva rörelser som minskar smärtan och ökar rörligheten används metoden som en effektiv behandlingsmetod för rygg, nacke, utstrålande smärta i arm eller ben, men även andra leder. Du får hjälp att lära dig vilka rörelser du ska göra för minskad smärta och ökad rörlighet. Att ge kroppen möjlighet att självläka och veta vilka positioner du bör undvika. Metoden kan både behandla och förebygga nya besvär.
Ingrid har vidareutbildning i 4 steg i för alla leder och godkänd Credential Examen.

McKenzie är en vidareutbildning för fysioterapeuter vid rygg, nacke och ledbesvär.

Ingrids Fysioterapi, McKenzie examen sjukgymnastikbehandling i Varberg