Andning

Har du besvär med din andning?

Andning är central för att hantera stress och minska spänningar i kroppen. Vid stress, spänning och oro ökar spänningar i våra muskler. Om du besväras av ångest eller panikattacker kan du få hjälp att lära dig verktyg att hantera ångesten genom andningsträning, andningsankaret, avspänningsträning, mediyoga, sluten läppandning eller fyrkanstsandning.

Jag kan också hjälpa dig komma igång med träning, då forskning visar stark evidens för medelhög till hög konditionsträning för att hantera och behandla stress och ångest.