Arbets Förmåga Utredning

Ingrid är utbildad och godkänd för Arbets Förmåga Utredning AFU för långtidssjukskrivna på uppdrag från Försäkringskassan. I en AFU arbetar man i team med läkare, psykolog, arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. Beställning av en AFU görs av Försäkringskassan.