Mindfulness

Vill du prova på mindfulness?

Genom att träna mindfulness kan du minska din stress och öka din livskvalitet. Forskning har visat att MBSR – Mindful Stress Reduction Program har mycket bra resultat vid behandling av stressrelaterade besvär. Jag guidar dig i övningarna och Du får med dig övningar att träna dagligen hemma. Att vara mindful är att vara uppmärksam på det som sker i nuet, utan att bedöma det. Att bli medveten om sensationer från kroppen, tankar och känslor. Genom ökad medvetenhet och träning att styra din uppmärksamhet kan du därefter påverka hur du svarar och reagerar på omgivningen.

Här är några exempel på övningar som du kan utföra.

Kroppsskanning 11 minuter

Andningsankaret 5 minuter

Andningsankaret 3 minuter

Mindfulnessövning i medkänsla

Mindful yoga i sängen

Mindful yoga mot en vägg

Mindfulness, Ingrids Fysioterapi, sjukgymnastikbehandling i Varberg

Mindfulness, Ingrids Fysioterapi, sjukgymnastikbehandling i Varberg

Ljudfilerna är inspelade av Maria Helander, beteendevetare och terapeut, med tillåtelse att använda för Ingrids Fysioterapi.