Arbetsställningar

Som leg.Fysioterapeut/Sjukgymnast gör jag en funktionsbedömning och analyserar din hållning, muskellängd och muskelfunktion, och ger råd utifrån dina arbetsförhållanden, hur du för att minska smärta kan använda din kropp på ett skonsamt sätt i ditt arbete.