Tens

TENS – en smärtbehandling som du kan göra själv hemma

TENS-behandling innebär att man placerar elektroder på huden.  Med hjälp av svag elektricitet via de grova nervtrådarna, skapas en smärtlindring.

Behandlingen kan användas vid både akuta och långvariga smärtor, när smärtan har sitt ursprung i leder, skelett, muskler, hud, inre organ eller i nervsystemet. Metoden har även visat sig ge smärtlindring och förbättrad sårläkning vid perifera cirkulationsrubbningar samt är effektiv vid behandling av illamående.

Ingrid har förskrivningsrätt, vilket betyder att hon kan prova ut och förskriva en apparat från Hjälpmedescentrum, så att du som patient kan hyra apparaten för 100 kr/mån.

TENS, Ingrids Fysioterapi, sjukgymnastikbehandling i Varberg

TENS, Ingrids Fysioterapi, sjukgymnastikbehandling i Varberg