Fysioterapeut

Fysioterapeut är samma som sjukgymnast

Fysioterapeut blev ny yrkestitel för sjukgymnaster den 1 januari 2014. Det är därefter skyddad yrkestitel för sjukgymnaster.

En fysioterapeut/sjukgymnast arbetar med sambandet mellan fysisk funktion, rörelse och hälsa och kan genom sin kunskap:

  • Hjälpa människor att främja hälsa
  • Förebygga sjukdom och skada
  • Hjälpa människor återfå funktion efter skada och behålla bästa möjliga rörelseförmåga

Min sjukgymnastexamen är kompletterad med en examen inom McKenzie metoden (MDT), akupunktur vid både smärta och psykisk ohälsa och sömnstörningar, Mindfulness, MediYoga, Yrsel och balansrubbningar och kognitivt förhållningssätt vid stress och behandling av Tinnitusbesvär

Leg.Fysioterapeut, Fysioterapeuternas Riksförbund