McKenzie

McKenzie är en behandlingsmetod för behandling av smärta i rygg och nacke samt utstrålande besvär i arm och ben. Genom enkla repetitiva rörelser som minskar smärtan och ökar rörligheten används metoden som en effektiv behandlingsmetod för rygg, nacke, utstrålande smärta i arm eller ben, men även andra leder. Du får hjälp att lära dig vilka rörelser du ska göra för minskad smärta och ökad rörlighet. Att ge kroppen möjlighet att självläka och veta vilka positioner du bör undvika. Metoden kan både behandla och förebygga nya besvär.
Ingrid är utbildad McKenzie ländrygg och nacke med utstrålande besvär.