Tens

TENS-behandling innebär att man placerar gummielektroder på huden.  Med hjälp av svag elektricitet via de grova nervtrådarna, skapas en konkurrenssituation som lindrar smärta.

TENS (Transkutan Nervstimulering) kan användas vid både akuta och långvariga smärtor, när smärtan har sitt ursprung i leder, skelett, muskler, hud, inre organ eller i nervsystemet. Metoden har även visat sig ge smärtlindring och förbättrad sårläkning vid perifera cirkulationsrubbningar samt är effektiv vid behandling av illamående.