Sjukgymnastik

Som legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast arbetar jag med vetenskapligt beprövade metoder.  Tillsammans kartlägger vi dina besvär, jag gör en noggrann undersökning och en individuell bedömning av vad du behöver. Behandlingarna kan ofta vara i syfte att öka rörlighet och minska smärta. Det kan vara hjälp att hitta rätt rörelser som minskar din smärta, mjukdelsbehandling, muskeltöjning, mobilisering, akupunktur, tens, och råd kring ergonomi och träning. Träningen är alltid individuellt utformad utifrån dina behov, med stärkande, rörelseökande eller stabiliserande syfte. Det kan också vara råd och hjälp att hantera stress och minska spänningar, ångest och sömnsvårigheter.

 

Ingrids fysioterapi sjukgymnastik behandlingar Varberg

Ingrids Fysioterapi, sjukgymnastikbehandling i Varberg

 

 

Boka tid
Avtal med landstinget finns. 100 kr/besök, gratis för barn och ungdomar under 20. Frikort gäller.